Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 022
Варна, 28.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на ДПС – Движение за права и свободи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 67/27.08.2014 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от Лютви Местан, представляван от Ерджан Себайтин Ебатин, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на ДПС - Движение за права и свободи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК, подписано от Лютви Местан.

2. Заявления от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа)- 25 бр.

3. Декларации по чл.255,ал.1,т.4 от ИК (Приложение №67 от изборните книжа) -24бр.

4. Декларации по чл.255, ал.1,т.5 от ИК(Приложение №68 от изборните книжа)-25 бр.

5. Пълномощно № 5/06.08.2014 г. от представляващия партията - Лютви Местан.

6. Удостоверение от СГС по Ф.Д. № 2574/1990 г. за актуално състояние.

В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на ДПС - Движение за права и свободи  е заведено под №1/26.08.2014 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ДПС - Движение за права и свободи  е регистрирана за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. с решение  № 752 - НС/ 20.08.2014 г.  на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ДПС - Движение за права и свободи.

При проверката за изпълнение на изискванията, посочени в ИК за регистрация на кандидатската листа за участие в избори за народни представители, провеждани на 5 октомври 2014 г., се установиха следните непълноти: липса на приложения № 66, № 67 и № 68 на кандидати под  № 25 и № 26 от предложената кандидатска листа на ДПС - Движение за права и свободи  и липса на Приложение №67 на кандидат №17. В графа „Забележки" на вх. регистър и Регистъра на кандидатските листи РИК Варна указва краен срок до 17:00ч. на 28.08.2014г. за отстраняване на описаните нередовности. Указанието, относно кандидат под №17 и №25 е изпълнено в срок. РИК Варна констатира неизпълнение на указанията в цитирания по-горе срок, относно регистрация на кандидат под № 26- Муталиб Шевкет Муталиб.

С вх. № 68/28.08.2014г. е постъпило Заявление от Айрие Ремзиева Ибрямова, с което оттегля съгласие за участие в избори за народни представители от кандидатската листа на ДПС - Движение за права и свободи.

РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на останалите кандидати от кандидатската листа на ДПС - Движение за права и свободи  и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК,  РИК - Варна:

 

РЕШИ:

 

1. Регистрира кандидатскa листa на ДПС - Движение за права и свободи  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Йордан       Кирилов        Цонев

2. Ерджан      Себайтин       Ебатин

3. Уман          Аптулова       Дубаз

4. Мерткан     Аптулов         Ибрямов

5. Кадир         Мехмед          Кадир

6. Халил         Халилов         Исмаилов

7. Халил         Рахим             Халил

8. Хюсни       Осман             Адем

9. Мехмед      Хасанов         Хасанов

10. Али          Бекиров         Хасанов

11.

12. Георги      Рашков           Кирилов

13. Фаня         Георгиева      Михалева

14. Евгин       Мюрселов      Незиров

15. Сали         Мехмедов      Табаков

16. Сечкин     Халил             Мехмед

17. Тургут      Исмет            Мехмед

18. Айдън      Мустафа         Байрам

19. Алеко       Тодоров         Атанасов

20. Красимир Велинов         Кабакчиев

21. Нурай       Ахмед             Басри

22. Сали         Мустафа         Исеин

23. Сашо        Живков          Ангелов

24. Фатме       Салиева         Яшарова

25. Месут       Ердинч           Рушид

26.

27. Ведат         Ахмет           Сакаллъ

 

2.      Отказва да регистрира Муталиб Шевкет Муталиб и Айрие Ремзиева Ибрямова за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

3. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на ДПС - Движение за права и свободи  за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 05 октомври 2014г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Жеков

СЕКРЕТАР:
Мария Тодорова

* Публикувано на 31.08.2014 в 14:23 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол