Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 033
Варна, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

С вх.№76/29.08.2014 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от Боян Симеонов Димитров, преупълномощен от Бойко Кирилов Радоев, упълномощен от Георги Седефчов Първанов, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК, подписано от Бойко Кирилов Радоев.

2. Заявления от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа )-26 бр.

3. Декларации по чл.255,ал.1,т.4 от ИК (Приложение №67 от изборните книжа )-26 бр.

4. Декларации по чл.255, ал.1,т.5 от ИК(Приложение №68 от изборните книжа )-26 бр.

5.Пълномощно № 10765/25.08.2014 г. от представляващия партията - Георги Седефчов Първанов; Пълномощно от Бойко Кирилов Радоев, с което преупълномощава Боян Симеонов Димитров да представлява Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) пред РИК Варна.

6. Удостоверение №1/19.08.2014 г. от ЦИК за регистрация на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане); Решение №725-НС от 19.08.2014 г. на ЦИК за регистрация на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

 

В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)  е заведено под № 2/29.08.2014г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) е регистрирана за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. с решение  № 725/19.08.2014 г.  на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

 

При проверката за изпълнение на изискванията, посочени в ИК за регистрация на кандидатската листа за участие в избори за народни представители, провеждани на 5 октомври 2014 г., се установиха следните непълноти: липсват Приложения №66, №67 и №68 от изборните книжа на кандидата за народен представител Марин Славчев Черкезов, вписан под №6 в предложението за регистрация на кандидатскa листa на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

В графа „Забележки" на вх. регистър и Регистъра на кандидатските листи РИК Варна е указал краен срок за отстраняване на описаните нередовности. С вх. № 89/01.09.2014 г. в РИК Варна са постъпили изискуемите от ИК документи.

РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 от ИК и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК,  РИК - Варна:

 

 

РЕШИ:

 

1.      Регистрира кандидатскa листa Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

№     Собствено, бащино и фамилно име

 

1. Ивайло Георгиев Калфин

2. Георги Недков Кючуков

3. Иво Петров Сеферов

4. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

5. Добромир Йорданов Джиков

6. Марин Славчев Черкезов

7. Владимир Боянов Върбанов

8. Венко Стоянов Вълчев

9. Галина Димитрова Крайчева Иванова

10. Боян Симеонов Димитров

11. Делян Венелинов Жечев

12. Миглен Георгиев Тодоров

13. Виктор Миронов Ценов

14.Тихомир Веселинов Горанов

15. Димитър Димов Петров

16. Павел Павлов Николов

17. Цанко Митев Стефанов

18. Станимир Георгиев Мизов

19. Мартин Илиев Иванов

20. Силвия Мариянова Димитрова

21.Момчил Георгиев Вълков

22. Миролюб Георгиев Шалев

23.Диана Аспарухова Аспарухова

24. Мая Николаева Димитрова

25. Иван Стоянов Николов

26. Жасмина Василева Атанасова

 

 

2.   Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)  за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 05 октомври 2014г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Велин Жеков

СЕКРЕТАР:
Мария Тодорова

* Публикувано на 04.09.2014 в 13:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол