Начало » РИК

РИК

02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Телефони на РИК-Варна в изборния ден :

052/600 617

0879/824 976

0879/824 977

0879/824 973

0879/824 974

Факс : 052/ 602 120
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Община Долни Чифлик

Избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със  затруднения в придвижването за избори за народни представители на 05 октомври 2014 г. в община Долни Чифлик, са както следва:

03 13 00 002 - гр. Долни Чифлик, НЧ „Изгрев", ул. „Камчия" № 2

03 13 00 008 - с. Пчелник, ОУ „Хр. Ботев", ул. „П. Хилендарски" № 19

03 13 00 012 - с. Горен Чифлик, ЦДГ „Звънче", ул. „Орлов камък" № 20

03 13 00 015 - с. Гроздьово, ОУ „Хр. Смирненски", бул. „Ленин" № 10

03 13 00 023 - с. Ст. Оряхово, ОУ, ул. „Св.Св. Кирил и Методий" № 36

 

Телефон, на който ще се приемат заявки за оказване на помощ за придвижване в изборния ден - 05142 2106 - от 06:00 до 18:30 ч. Придвижването ще се извършва с автомобил „Тойота" с рег.№ В 3398 РТ.
25.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Варна

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ на секция Седалище на секция
008 СОУ „ Св. Климент Охридски", ул. „ Михаил Колони"  № 10
017 СОУ „ Димчо Дебелянов", ул. „ Русе" № 2
024 ОУ „ К. Арабаджиев"- Филиал, ул. „ Хараламби Ангелов" № 13
038 Клуб на пенсионера- ул. „ Ген. Колев" № 59
040 VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин", ул. „ Проф. Державин" №12
073 Ул. „ Черни връх" № 60 - клуб на пенсионера
079 СОУ „ Елин Пелин", ул. „ Тодор Влайков" № 18
096 Читалище „ В. Левски"- ул. „ Лоза" № 5, фитнес зала
119 I ЕГ- ул. „ Подвис" № 29, от.1, стая 105
137 Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва- ул. „ Ген. Столетов", № 3, I етаж, зала № 5
152 РЗИ- ул. „ Брегалница", № 3, аула „ Проф. д-р Капрелян"
170 Клуб на пенсионера- жк „ Чайка", бл. 67
178 ОУ „ Панайот Волов" - кв. „ Виница", ул. „ Димитър Солунски", № 4, ет. I, стая 3
195 ОУ „ Никола Вапцаров", ж.к. „ Възраждане" II м.р. - за лица със затруднено зрение- изкачват се стъпала
214 ОУ „ Добри Чинтулов", ж.к. „ Трошево", ул. „ Милосърдие" № 12
246 СОУ „ Гео Милев", ж.к. „ Младост", бул. „ Република" № 124а - за лица със затруднено зрение- изкачват се стъпала
281 ПГ по Електротехника, ж.к. „ Победа", ул. „ Върба" № 24 - за лица със затруднено зрение- изкачват се стъпала
291 ОУ „ Патриарх Евтимий", ж.к. „ Вл. Варненчик" I м.р. ул. „ Д. Дончев" № 10
303 ОДЗ № 16 „ Българче", ж.к. „ Вл. Варненчик" I м.р., ул. „Г. Минков"
313 ОУ „Стоян Михайловски", ж.к. „ Вл. Варненчик" II м.р.
327 СОУ „ П. К. Яворов", ж.к. „ Вл. Варненчик"  III м.р.
338 I ОУ, ж.к. „ Вл. Варненчик" IV м.р.
362 НУ „ Васил Левски", ул. „ Найчо Цанов" № 14
370 СОУ „ Любен Каравелов", ул. „ Народни будители" № 17 А
378 ОУ „ Хр. Смирненски", ул. „ Р. Панчелиев" № 3 А
379 ОУ „ Хр. Смирненски", ул. „ Р. Панчелиев" № 3 А
380 ОДЗ № 36 „ Ран Босилек", ул. „ Ал. Димитров" № 58
381 ОУ „ Хр. Смирненски", ул. „ Р. Панчелиев" № 3 А
382 Нар. читалище „ М. Шолохов", ул. „ Казашка" №14
383 Бивше читалище „ Пробуда", ул." Цар Симеон I " № 8
384 ОУ „  Добри Войников", ул. „ С. Врачански"  - за лица със затруднено зрение- изкачват се стъпала
385 ОУ „  Добри Войников", ул. „ С. Врачански"  - за лица със затруднено зрение- изкачват се 6 стъпала
386 Кметство- Звездица, ул. „ Феникс" № 59
387 с. Константиново, ул. „ Васил Левски" № 36 ет. 1

При нужда, помощ на избиратели със увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва от дежурните в районите и кметствата.

За осигуряването на транспорт на хора с физически и зрителни увреждания до определените изборни секции, ще бъдат на разположение следните специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания на общинските социални заведения и „Градски транспорт" ЕАД - Варна:

-       Мерцедес Спринтер № В 5392 РТ на Домашен социален патронаж - Варна

-       Мерцедес Спринтер № В 5393 РТ на Домашен социален патронаж - Варна

-       Мерцедес 312 D № В 2316 КС на „Градски транспорт" ЕАД - Варна

-       Мерцедес 312 D № В 2319 КС на „Градски транспорт" ЕАД - Варна

Заявки ще се приемат на тел. 500 652, GMS 0888 914 922 и 0887 627 380 на 03.10.2014г. от 8:30ч. до 17:30ч. и на 05.10.2014г. от 7:00ч. до 19:00ч.

 
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

Община Аксаково

В община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно- двигателния апарат или за зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции:

Град Аксаково, ул. „М. Иванов" № 1 - приземен етаж, секция № 03 02 00 003;

Град Игнатиево, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - първи етаж, секция № 03 02 00 016.

Графикът за приемане на заявки за транспортиране на гласоподавателите с увреждания на опорно- двигателния апарат или зрението е от 07.00 до 19.00 часа на телефон 0899/915 148 на 04 и 05 октомври 2014г.

За транспортирането на гласоподавателите с увреждания в опорно- двигателния апарат или зрението е осигурен автомобил на Община Аксаково „Рено" Канго, рег. № В 1661 КВ, водач на автомобила Георги Диков - моб.тел.: 0899/ 993 642
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Решение № 086/23.09.2014 г. , РИК-Варна определя седалище и адрес за кореспонденция на РИК-Варна: гр. Варна, ДКС,  бул."Княз Борис I" 115, считано от 26.09.2014 г. до 09.10.2014 г.    

Определя следните места за обявяване решенията на РИК-Варна, а именно: на табло в информационния център на ДКС, считано от 26.09.2014 г. до 09.10.2014 г. и на сайта на комисията.

Определя работно време на РИК-Варна от 9:00 до 17:00 всеки ден.
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

Община Бяла

 

Изборните помещения, в които ще се гласува на 05.10.2014г. са разположени на първи /партерни/ етажи на съответните сгради.

За придвижването на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в изборния ден ще бъдат осигурени транспортни средства по заявки.

Заявки за осигуряване на транспорт ще се приемат  на тел.: 05143/23 79 от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Община Девня

При произвеждането на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., секции за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, снабдени с рампи и с кабини за гласуване на хора с увреждания, са както следва:

Кв. „Девня", СОУ „Васил Левски" - избирателна секция № 03 14 00 004

Кв. „Девня", Дневен център за хора с увреждания - избирателна секция № 03 14 00 009

Заявки за осигуряване на транспорт могат да се подават в общинска администрация Девня от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението на 05.10.2014г.      /неделя/ от 06.00ч. до 18.00 ч. на телефон  0519 47011 или на адрес гр. Девня, бул. „ Съединение" №78- информационен център.
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Община Провадия
 

При произвеждането на изборите за народни представители на 05.10.2014 г., за секция за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението, да бъде обявена секция № 03 24 00 013, намираща се в СОУ „Димитър Благоев" гр. Провадия.  Достъпът за хората в неравностойно положение до секцията е осигурен  с чрез  рампа.

Гражданите на гр. Провадия, които желаят да се възползват от възможността да гласуват в тази секция, могат да се обаждат в изборния ден на тел: 0518 4 20 12. Ще им бъде осигурен транспорт.
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Община Белослав 

При произвеждането на изборите за народни представители на 05.10.2014 г., за секция за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението, да бъде обявена секция № 03 04 00 007, находяща се в ОДЗ „първи юни", ул. „Хан Маламир" № 9 в кв. „Младост", гр. Белослав.  Достъпът за хората в неравностойно положение до секцията в Община Белослав е осигурен чрез монтиране на стълбищна дървена рампа.

За тези граждани в Община Белослав до изборния ден ще бъдат приемани заявки за транспорт на телефон 05112/ 3553 от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Община Аврен

На територията  на Община Аврен избирателните секции се помещават на първите етажи от съответните сгради.  Секциите са достъпни и ще бъдат обозначени със съответните табели и указателни стрелки.

Заявките за транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването  до съответната избирателна секция, в която има право да гласува, се приемат в Общинска администрация на телефони: 05106/2730; 05106/2495, считано от 29.09.2014г. от 8.30 ч. до 16.00ч., включително и до края на изборния ден на 05.10.2014 г.
10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Варна указва на политическите партии и  коалиции подаващи заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи да прилагат Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа). Заявлението да се подписва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, да се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.  Списъкът се представя задължително и на технически носител в приложеният файл в Excel формат.
30.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Варна уведомява представителите на политически партии, коалиции, наблюдатели и медии, че насрочва теглене на жребий за реда на представяне в диспутите по БНТ 2 Варна и Радио Варна в сградата на Областна администрация - Варна на 01.09.2014г. от 12:30 ч. 
23.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Варна указва на политическите партии, коалиции и инициативни комитети подаващи заявления за регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. да съобразят документацията си с решение № 771-НС/22.08.2014 на ЦИК, като представят предложенията си на технически носител в Excel формат.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол